ψος του θερτρου: 925 μ
Υψηλτερη σκι περιοχ: 2600 μ
Συνολικς μκος των σκι πιστν: 70 χμ
Μακρτερο track combo: 16 χμ 
Κατεθυνση των πιστν: Βρεια

Μπνσκο εναι σκι θρετρο με προοδευτικ ανπτυξη. Ο ανδοχος Ulen προσφρει δυναττητες στους σκιρ και σνουμπορντερς για διθλο και cross - country skiing.

Για τους σκιρ η σκι ζνη Μπνσκο προσφρει και ειδικ πρκο. Οι σκιρ μπορον να απολασουν τον φωτισμνο σκι δρμο μεταξ Banderishka Polyana και της πλης.
Κποιες απ τις πστες προσφρουν νυχτεριν σκι απ 18.30 το απγευμα μχρι 21.30 το βρδυ.

Οι Snowboarders μπορον να απολασουν το πρτο στα Βαλκνια fun - Park. Στο πρκο μπορετε να δοκιμσετε διαφορετικ λματα σκι. Το half -pipe εναι ο κατλληλος τπος για τους σκιρ και σνοουμπρντερς, που μπορον να κνουν ασκσεις. Το σκι θρετρο Μπνσκο προσφρει ποικιλα σκι πιστν για αρχριους και προχωρημνους. 
Οι εγκαταστσεις συστημτων τεχνητς χινωσης καλπτουν με τεχνητ χινι λες τις πστες απ τον Δεκμβριο μχρι τον Μαο. Εππεδο δυσκολας: 30% Αρχριοι, 45% Προχωρημνοι και 35% Expert.Οι σκι πστες στο Μπνσκο

[m] [m]
9. Tomba 2567 925
4. Shiligarnika 2047 487
11. Plato - 1730 0
6. Todorka 1690 470
17. Chalin Valog - 1429 310
7. Old piste ( ) 970 205
16. Chalin Valog - 775 75
4. Balkaniada 0 0
2. Bunderitsa 0 0
Bunderitsa 2 0 0
1. 0 0
Ski way Shilingarnika - Band Polyana 0 0
Ski way Shilingarnika - Chalin Valog 0 0
8. Ulen 0 0
12.Strajite 0 0
0 0
0 0
0 0


Χρτης των σκι πιστν στο Μπνσκο