Καλως λθατε στο www.BulgariaSki.com. Παρακαλ, διαβστε τους ρους χρσης πριν να χρησιμοποιετε το web site. Οι ροι ισχουν για λους τους χρστες του www.BulgariaSki.com. Οι ροι χουν σκοπ να προστατεουν τους επισκπτες της σελδας www.BulgariaSki.com, και ταν την χρησημοποιετε, θα εμαστε ενημερωμνοι τι χετε συμφωνσει με τους ρους χρσης. Bononia Ltd χει το δκαιο να τροποποισει και να ανανεσει τους ρους χρσης. Ττοιες τροποποισεις εναι αποτελεσματικς μετ το posting. να μρος απ την πληροφορα στο www.BulgariaSki.com ρχεται απ λλες σελδες, που χουν σχση με το δικ μας site, αλλ μπορον να χουν διαφορετικος ρους χρσης . - www.BulgariaSki.com σας προσφρει να επισκεφτετε το φρουμ για να αλλξετε γνμη απψεις μεταξ σας! Τα προσβλητικ και χδαια μηνματα διαγρφονται! - Το φρουμ εναι ανοιχτ διαδικτιακ φρουμ, οπτε προσξτε με την πληροφορα που στλνετε! Αυτ το site και το περιεχμεν του εναι ιδιοκτησα του Bononia Ltd της τρτης ομδας διανομων. να μρος απ το περιεχμενο εναι απ λλες πηγς. Προσφρουμε και links σε λλα websites. Δεν μπορετε να δημοσιεετε να πωλσετε πληροφορα απο του Site, αλλ χετε τη δυναττητα να κατεβζετε να εκτιπνετε σελδες για δικ σας χρση. Αν χετε ερωτσεις παρακαλεπικοινωνστε μαζ μας! Οι υπηρεσες που προσφρουμε και οι σχσεις μας με τους χρηστς πρσγματοποιονται με ξεχωριστ συμφωνα μετ την ολοκληρωμνη κρτηση. - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Ακρωση κρτησης θα χει πρστιμο τουλχιστον 10% απ την τιμ. Οι συνθκες ακυρσεων εναι διαφορετικς για κθε ξενοδοχεο - παρακαλ ρωτστε πριν να κνετε κρτηση. - ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ! ρες λειτουργας Δευτρα�Παρασκευ, 9.30 π.μ. �6.30 μ.μ., ρα Ανατολικς Ευρπης. Σε περιπτσεις κτακτης ανγκης τα Σαββατοκριακα 9.30 π.μ. - 6.30 μ.μ. CET, τηλεφωνστε στο: +359 889 280 886; Ερωτσεις; Επικοινωνστε μαζ μας